Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 11 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Gammeldansk lovhåndskrift; Danmark, 1490-1510

Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-71v)
Jyske lov
Begynder

Mæth logh skal land bygges. æn wilde hwer | man ornæs at sit eghet. oc lade men | nyde iæfnidh. tha thrøffte man icke logh | weth

Ender

„tha wærie hín sigh ther | saghen giffs. meth næffnd j kyrkesoghn | bothe for hín ther sækter. oc swo fore bíscop“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2(72r-123v)
Valdemars Sjællandske lov
Rubrik

„Thettæ ær then rætæ sialantzfaræ logh | oc then gamle wdarwe maal som effter | screwen ær“

Begynder

I Hwo nest ære at ærwe | II Om fathers jordh oc møthers | III At wd arwe ærwer æy fathers flæt

Ender

„ther | j sín hæffdh hauer. oc tho meth then | same logh ther jek hauer før saght“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
3(124r-126v)
Gårdsretten
Rubrik

„Her begynnes gardhs Rætten“

Begynder

Tette er then ræt som skícket oc stedder ær Som kalles | Gardhsræt j konings gardh oc vpa hus oc festæ oc | same ræt ær vnt oc giffuen alle Righens radh Som ære | Biscopper Riddere oc Swene j hans radh ære

Ender

„Thenne same ræt | schal swo lanckt oc wyt staa i køpstæther | oc rether som myn herre koningen oc hans | jngesínne oc hans Ridderscap oc hans swene | hørte etc., Anno dominj“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
4(127r-129v:13)
Sjællandske kirkelov
Rubrik

„Thette ær then ræt som sæt wor a malsteffne j Ringstæ|dhe lund Aff Absolon erchebiscop effter alle siælentzfare | bøn for thy at rætten wor førre affherdh mellem | oc bonder“

„Aff kirkeloghen“

Begynder

Kirke om hun widh wordher maa æy annen sin| withes

Ender

„tha wore gangne | tusænde winter oc hundrede winter oc siw | tiwgh winter oc siw manede oc tolff daghe“

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, Tekst I. Udg. A7

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
5(129v:14-131v:1)
Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Begynder

Thær haffuer oc kong iæt righe at engen | man schal fongæs vden han wordher | før loghligh forwunnæt for righe

Ender

„thet ær tusænd | wintær oc tolf vghær sithæn wor her| wor fød oc swo til then dagh ther thenne logh wor giffuæn“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
6(131v:2-135v:2)
Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Begynder

Hwo som retther medh giort radh hem til anners | mantz oc dræbær hanum j sin gardh eller | hemlær eller farær tha ær han frethløss oc alle | the som medh hanum wore i fæær oc j fylghæ oc | ær orbodhemal oc fa aldrigh freth for vden | hans døthe

Ender

„tusænde winter oc tuhundrede wintær oc firesintztiwghe oc a fiærdhe | wintær sithen wor herræ ihesus christus wor fød“

[Final Rubric]

„Amen

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
7(135v:3-138r:5)
Om at dele jord
Rubrik

„So skal man deelæ jordhe gotz for righens | kanseler“

Begynder

Hwo som haffuer iorde gots

Ender

„som for screffuit staer saa | ær oc om gammel eiedoms breff oc tage | stadfestning paa them etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
8(138r:6-22)
Landsdommer i Nørrejylland Peder Lykkes dom 1433 om u-ære
Begynder

Anno domini 1433 worthe ther aff sagt for retthe | aff hær pedher lycke riddher som tha lands | dommer war i nørge indeland oc manghe | riddher gode men oc almwe paa wiborgh | landsting

Ender

„oc bør ey at wære i log | eller lagh eller noger samfwnd medh nogher | dannemen ther effther“

Bibliografi

Reitzel-Nielsen: Danske Domme vol. I p. 61

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
9(138v:1-16)
En latinsk lovbestemmelse
Rubrik

„Nota“

Begynder

In canone et q. 3 ca Si quis natus

Ender

„hic ibid etc.:“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
10(138v:17-139r:3)
Notits om jordberegning
Begynder

Primo xxiiij feering jord giøre en acker | ij agher giør en feering jord viij feeringh | i en eng ær en feeringh xvi feeringh | jord giøre en otting

Ender

„Thenne bok loed gierd cristoffersen scriffue“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
11(139r:4-148r:13)
Christian IIs håndfæstning
Begynder

J gutz naffen amen Wij Bergher medh gutz | nade Erchibiscop i lund oc fføgt i suerig | Oc pawens legat

Ender

„som forscreffnæ | staer etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
12(148r:14-149r)
Jord- og værdiberegninger
Begynder

Item xxiiij ffaerer [?] giør enn ager

Ender

„Item inghen søms ganger rod [?] ij Riif [?] vil [?]“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament.

Antal blade
149. 183 mm x 147 mm. Bl. 149 er et papirblad, der, sammen med de to foregående pergamentblade, bl. 147 og 148, er senere tilføjelser.
Foliering

Håndskriftet er folieret i nederste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 16-26 linjer pr. side. Røde rubrikker, initialer og - i marginen - kapiteltal.

Historie og herkomst

Proveniens

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Herkomst

På bl. 1r, øverste margen, står der „L:W: anno 1598“, og stedet „Gersholltt“.

På bl. 123v forekommer: „Kierre christen Winnter gud giffue eder en god | dag denne bog haffuer Peder | “.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 3. september 1999 af AWS.

[Custodial History]

Håndskriftet blev fotograferet i 1986.

[Surrogates]

mikrofilm (originaler) Neg. 708 1986 mikrofilm (originaler) Pos. 653 1986 mikrofilm (arkiv) Neg. 708 1986 mikrofilm (arkiv) Pos. 653 1986 s/h fotografier AM 11 4to 3. april 1991

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIII
Danske Dommeed. Erik Reitzel-Nielsen1978; I
1986
1986
1986
1986
1991
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Skånske Lov og Eskils skånske Kirkelov, tilligemed Andreæ Sunonis lex Scaniæ prouincialis, Skånske Arvebog og det tilbageværende af Knud de 6.s og Valdemar den 2.s Lovgivning vedkommende Skånske Lov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1853; XVIII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 346
« »