Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 9 4to

Vis billeder

Gamle danske love og kongebreve; Danmark, 1470

Navn
Skave, Herluf Nilssøn 
Stilling
 
Roller
Ejer 
Flere detaljer
Navn
Podebusk, Claus 
Dødsdato
28. oktober 1540 
Stilling
Rigsråd 
Roller
Ejer 
Flere detaljer
Navn
Arne Magnusson 
Fødselsdato
13. november 1663 
Dødsdato
7. januar 1730 
Stilling
Professor, Arkivsekretær 
Roller
Lærd; Forfatter; Skriver; Digter 
Flere detaljer
Navn
Rostgaard, Frederik 
Fødselsdato
30. august 1671 
Dødsdato
25. april 1745 
Stilling
 
Roller
Ejer; Oversætter 
Flere detaljer
Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer

Indhold

1(1bis-2r)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland
Rubrik

„erici regis

Begynder

thingh scAl man lyusæ ath with hanum | wor bruthet hussfrith

Ender

„Allæ jnnæ oc allæ ætthæ skulæ | wæræ som the woræ i koningh“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2(2v-66v:2)
Jyske lov
Rubrik

„Prologus

Begynder

Meth logh scal man land afggæ | Æn wildæ hwer man oruæs at | sith eghet

Ender

„och gør scathæ a annen the e-|ghæræ a then marrch bo thær eld settes først j gialdæ æfftær scathen æller læggæ wt then | ther eld sættæ j først“

Bemærkning

Uden Trolddomskapitlet.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

3(66v:3-114r:15)
Valdemars Sjællandske lov
Rubrik

„Her begynnes capitell aff siælandnsk logh bogh | som koningh Woldemar gaff“

Begynder

Hwo ærffwa scall j | Hwilket fæthernæs jorth ær ij

Ender

„ther hanum lathar | hængæ / æller storæ pinæ wether gøræ ther | thet for hungers nøth giorthæ“

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 247-362 Yngre redaktion, tekst I., Udg. C6

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(114r:16-117v:24)
Sjællandske kirkelov
Rubrik

Thettæ ær then reth / ther seth wor j mol|steffnæ j rinnstædæ lundh aff absolon | ærchæbiscopp æffter allæ siælandz faræ | logh bøn ffor thi ath rathen wor førre | for hardh mellem biscopp och bøndar | Om kirkæ with worthar

Ender

„Och sithen guth | wor fødh tha worø gangnæ thuzendæ | winther / och hundræthæ winther och syw|thiw winther / och sÿw monæthæ och | tolff daghæ etc.

[Final Rubric]

„hæræ ændes siælandzfaræ | logh book guth hawæ loff oc maria“

Bemærkning

Disse seks linjer er overstreget med lyst blæk.

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, tekst I., Udg. C7

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(117v:25-209v:3)
Eriks Sjællandske lov
Rubrik

„Her afgynnes erics logh“

Begynder

Hwo ærffwæ scall | Um konæ sigher sigh waræ meth | barn

Ender

„tha scal han thet | wth lathæ oc tylter eth oc witnæ vppa ath thet wor æy meræ Æn danet fæ hører koningen | enæ som gull æller sølff oc ængin vmbutz | man

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

6(209v:4-32)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Rubrik

„Thettæ ar skell mellem danmarch och swærighæ“

Begynder

Eʀmundær slæmæ wor koning i swerikæ | oc swæn tiwæ skegh i danmarch the | giorthæ skell mellem danmarck och swærikæ

Ender

„ther skil danmarch oc swerikæ | ath“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(210r-212r:14)
Gårdsretten
Rubrik

„Thettæ ar gortz ræth“

Begynder

Thettæ ar then rath som skicket oc stædder ar | som calles gortz reth i konings garth och | pa hws oc festæ

Ender

„Thennæ sammæ rath scal so lankt oc so with | sta i køpstather och rother som myn harræ ko|ningen oc hans jngesinnæ oc hans ridderscapp | oc hans swenæ liggæ“

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 23-35:1 Udg. A

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8(212r:15-215r)
Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Begynder

Allæ jnnæ och æctæ sculæ waræ so som the | woræ i koningh woldemars daghæ

Ender

„wor her| wor fødh wor thennæ bogh giffwen som foræ | screffweth staar“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(216r-228r)
Danske håndfæstninger og kongebreve fra 1300-tallet
Begynder

I gutz naffn Amen Æffter gutz afrdh Moccco

Ender

„mæn then sam| wor foghet scal stondæ sin ræth foræ sine eyne gerninger

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(228v-229r:6)
De Coronacione Regis
Rubrik

„De coronacione regis

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

11(229r, lodret)
Værdiberegning og valutakurs
Ender

„Item en øre er x enghelske“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

12(229v)
Annalistiske optegnelser om slaget ved Falkøping samt angående begivenheder i 1400-tallet
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
13(230r-v)
Annalistisk-personalhistoriske optegnelser fra 1400- og begyndelsen af 1500-tallet
Begynder

Anno mcd lciij dødes Hertug Adolff

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
14(231r)
Værdiberegning
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir.

Antal blade
233 (231 + 1bis + 102). 197 mm x 135 mm. Bl. 215v er ubeskrevet; bl. 1 er et friblad; bl. 102 er en indsat seddel.
Foliering

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 23-36 linjer pr. side, og der er røde initialer og ornamentering. Overskrifter og klummetitler, som oftest kun består af et enkelt tal eller bogstav, synes at være senere tilføjelser.

Skrift

Størstedelen af håndskriftet er skrevet i 1400-tallet.

Bl. 228v-229v er skrevet af yngre hænder.

Bl. 230r-231v er skrevet i 1500-tallet.

Tilføjet materiale

Ældre og yngre marginalia, tildels beskadigede ved beskæring.

Indbinding

Håndskriftet er indbundet i et brunt, presset læderbind.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark i år 1470.

Herkomst

På bl. 228r har en yngre hånd noteret: „Aar effter gutz afrdh mo cdo lxx tha lodh herloff nielssøn som | kallez skave j eskelstrup scrive thenne bogh“ Forsiden af bindet bærer med frakturtyper navnet „HARLUFF | SKAFFVE“ og årstallet 1570. På bl. 1v findes navnet Klaus Podbusk, et bomærke samt årstallet 1590.

Erhvervelse

Ifølge en foran indklæbet AM-seddel, skrevet af Arne Magnusson, er håndskriftet (Nr. 383) erhvervet på Frederik Rostgaards auktion i 1726.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 12. september 1999 af AWS

[Custodial History]

Fotograferet i 1988 og i april 1994 ved Den Arnamagnæanske Samling.

[Surrogates]

mikrofilm (originaler) Neg. 765 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 700 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 938 april 1994 Der er supplerende fotografier af bl. 81v og 82r. mikrofilm (arkiv) Pos. 829 april 1994 Der er supplerende fotografier af bl. 81v og 82r. s/h fotografier AM 9 4to februar 1994 s/h fotografier AM 9 4to maj 1994 Der er supplerende fotografier af bl. 81v og 82r.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabsloveed. Peter Skautrup1936; V
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
1988
1988
1994
1994
1994
1994
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Kristian Erslev„Studier til Dronning Margrethes Historie“, Historisk Tidsskrift1881-1882; V:3: p. 333-425
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 344-345
« »